Home | Polski Polski
Attached
Go back | Previous | Next

7. Evidence; on trial

Legend: original dialogues, original DVD subtitles, Polish dialogues from VHS, Polish dialogues from TVP, Polish dialogues from TVN, Polish DVD subtitles. More details.


Newspaper headline: TANGO AND CASH ARRESTED FOR MURDER!

Tango i Cash aresztowani za morderstwo.
Tango i Cash aresztowani za zabójstwo.
Tango i Cash aresztowani.
TANGO I CASH ARESZTOWANI ZA ZABÓJSTWO!


Reporter #1: Is it true that Tango shoot a federal officer?
Did Tango shoot a federal officer?

Tango zatrzelił agenta federalnego?
Czy Tango postrzelił agenta FBI?
Czy ofiara była agentem FBI?
Tango zastrzelił agenta FBI?

Capt. Schroeder: No comment.
No comment.

Nie mam nic do powiedzenia.
Nie mam nic do powiedzenia.
Nie będzie komentarza.
Bez komentarza.

Reporter #2: Was detective Cash there too?
Was Cash there too?

Cash też tam był?
Czy był z nim Cash?
Cash też tam był?
Cash też tam był?

Capt. Schroeder: No comment!
No comment.

Nie mam nic do powiedzenia.

Nie będzie komentarza.
Bez komentarza.

Reporter #3: Captain, has bail been set?

Capt. Schroeder: What do they have?
What do they have?

Jakie mają dowody przeciw nim?
Jakie mają dowody?
Co mają?
Co mają?

Capt. Holmes: They got a .380 with Cash’s fingerprints on it. They think it’s the murder weapon. And they got it down at ballistics checking it.
They got a .380 with Cash’s fingerprints. They think it’s the murder weapon. Ballistics is checking it.

Pistolet kaliber 380 z odciskami Casha. Myślą, że z niego strzelano. Testy to wykażą.
Pistolet z odciskami palców Casha, podejrzewają, że to narzędzie zbrodni. Bada go laboratorium.
380-tkę z odciskami palców Casha. Sądzą, że to narzędzie zbrodni. Balistyka ją bada.
380-tkę z odciskami palców Casha. Sądzą, że to narzędzie zbrodni. Balistyka ją bada.

Capt. Holmes: They were found at the scene of the crime and nobody else was seen coming or going.
They were at the scene of the crime. No one was seen coming or going.

Zastano ich na miejscu zbrodni. Nikt inny tam nie wchodził.
Zostali nakryci na miejscu zdarzenia. Nie było tam nikogo innego.
Byli na miejscu zbrodni. Nikogo więcej nie widziano.
Byli na miejscu zbrodni. Nikogo więcej nie widziano.

Capt. Schroeder: What else?
What else?

Co jeszcze?
Co jeszcze?
Co jeszcze?
Co jeszcze?

Extra: Sir, the tape’s ready.
The tape is ready.

Taśma gotowa.
Mają taśmę.
Nagranie gotowe.
Nagranie gotowe.

Capt. Schroeder: What tape?
What tape?

Jaka taśma?
Jaką taśmę?
Jakie nagranie?
Jakie nagranie?

Sign: Federal Bureau of Investigation. Internal Affairs.

FBI. Sprawy Wewnętrzne.


Tango (on tape): Show us the money, we’re in a hurry.
Show us the money.

Pokażcie forsę.
Gdzie forsa?
Pokaż forsę. Śpieszy nam się.
Pokażcie forsę.

Agent (on tape): The money is in the suitcase.
It’s in the suitcase.

Jest w walizce.
W walizce.
Forsa jest w walizce.
Jest w walizce.

Cash (on tape): Open it.
Open it.

Otwórz ją.
Pokaż.
Otwórz ją.
Otwórz.

Agent (on tape): It’s all there. Count it if you want to.
It’s all there. Count it if you want to.

Cała suma. Przeliczcie, jak chcecie.
Równa suma, możecie przeliczyć.
Jest cała suma, można ją przeliczyć.
Cała suma. Możesz przeliczyć.

Tango (on tape): We want to.
We want to.

Przeliczymy.
Przeliczymy.
Proszę.
Przeliczę.

Agent (on tape): Okay, where’s the stuff?
Where’s the stuff?

Gdzie towar?
Gdzie towar?
Gdzie towar.
Gdzie towar?

Cash (on tape): Right here, best type for the buy. Direct from the department lockup.
Right here. Direct from the police lockup.

Tutaj, prosto z policyjnego depozytu.
Tutaj, prosto z magazynu policji.
Tutaj, prosto z policyjnego magazynu.
Tu. Prosto z policyjnego depozytu.

Agent (on tape): Hey, you know, I like dealing with cops.
You know, I like dealing with cops.

Wiecie, lubię mieć do czynienia z glinami.
Lubię robić interesy z glinami.
Lubię robić interesy z glinami.
Lubię interesy z gliniarzami.

Tango (on tape): Why’s that?


Dlaczego?
Czemu?

Agent (on tape): It restores my low opinion of human nature.
It restores my low opinion of human nature.

To utwierdza moje niskie mniemanie o ludzkiej naturze.
Bo przekonuję się, że wszyscy ludzie są tacy sami.
Bo to dowód, że ludzie z natury są podli.
Znowu wierzę w ludzką nikczemność.

Cash (on tape): Oh, really? Well, in that case, you’re gonna love this.
In that case, you’ll love this.

W takim razie to ci się spodoba.
Teraz będziesz miał już całkowitą pewność.
W takim razie powinieneś być zachwycony tym.
A więc będziesz zachwycony.


Female newscaster: Lieutenants Ray Tango and Gabriel Cash, two of the department’s most highly-decorated officers go on trial today for the slaying of the federal undercover agent during a drug sting operation.
Lts. Ray Tango and Gabriel Cash, two highly-decorated officers, go on trial today for slaying an undercover agent during a sting operation.

Porucznik Tango i Cash, dwaj najbardziej odznaczeni policjanci, staną przed sądem za zabójstwo tajnego agenta na służbie.
Porucznicy Tango i Cash, dwaj wzorowi policjanci, staną dzisiaj przed sądem pod zarzutem zabójstwa tajnego agenta, który zastawił na nich pułapkę.
Porucznicy Ray Tango i Gabriel Cash, ciągle odznaczani policjanci, stanęli dziś przed sądem oskarżeni o zabójstwo agenta federalnego.
Ray Tango i Gabriel Cash, dwaj szanowani policjanci, staną przed sądem za zabicie agenta FBI w czasie tajnej akcji.

Male newscaster: Officers Tango and Cash insist they are victims of an elaborate setup, possibly a retaliation by criminal figures aimed at taking the two cops out of action.
Tango and Cash insist they are victims of a setup by criminal figures aimed at taking the two cops out of action.

Tango i Cash twierdzą, że padli ofiarą ukartowanej gry przestępców, którzy chcieli usunąć ich z policji.
Tango i Cash utrzymują, że padli ofiarą podstępu szefów świata przestępczego dążących do ich wyeliminowania.
Tango i Cash upierają się, że padli ofiarą wymyślnego spisku, mającego na celu unieszkodliwienie dwóch najlepszych policjantów w mieście.
Tango i Cash twierdzą, że w zabójstwo wrobiła ich mafia, by się ich pozbyć.

Female newscaster: Expert witnesses are scheduled to lead off the prosecution’s case.
Expert witnesses will lead off the prosecution’s case.

Prokurator powołuje biegłych.
Proces rozpocznie się od przesłuchania biegłych.
Eksperci mają być świadkami oskarżenia.
Proces rozpoczną opinie biegłych.


Prosecutor [Susan Krebs]: Mr. Skinner, you’ve listened to the tapes and if you had to make a judgment regarding its authenticity...
Mr. Skinner, you’ve heard the tapes. Can you make a judgment about its authenticity?

Panie Skinner, słyszał pan taśmy. Czy według pana są autentyczne?
Panie Skinner, wysłuchał pan taśmy. Czy potwierdza pan jej autentyczność?
Słuchał pan tej taśmy. Co pan powie na temat jej autentyczności?
Słyszał pan nagrania. Może pan stwierdzić ich autentyczność?

Skinner [Michael Jeter]: I’d say this is no reason for me to believe that it isn’t genuine.
I have no reason to believe it isn’t genuine.

Nie ma podstaw, by w to wątpić.
Nie mam powodów, by ją podważać.
Nie ma powodów, żeby wątpić w jej autentyczność.
Wszystko wskazuje, że są autentyczne.

Nolan [Richard Fancy]: What type of procedure did you use to test this tape?
How did you test this tape?

Jak pan to zbadał?
Jak udało się panu to ustalić?
W jaki sposób zbadał pan to nagranie?
Jak pan to sprawdził?

Skinner: I took samples of the suspects voices and compared them to the voices on the tape using an oscilloscope.
I took samples of the suspects comparing them to the tape with an oscilloscope.

Głosy podejrzanych porównałem z tymi na taśmie przy pomocy oscyloskopu.
Nagrałem próbki głosów obu podejrzanych i porównałem je z głosami zarejestrowanymi na taśmie.
Nagrałem próbki głosów podejrzanych i porównałem je z tym nagraniem za pomocą oscyloskopu.
Porównałem głosy podejrzanych z nagraniami za pomocą oscyloskopu.

Skinner: The match was identical.
They matched.

Są identyczne.
Były identyczne.
Pasowały.
Identyczne.

Cash: When this is over, remind me to rip Jumbo there’s tongue out.
When this is over, remind me to rip his tongue out.

Jak to się skończy, przypomnij, bym mu wyrwał język.
Kiedy to się skończy, wyrwę mu ten jęzor.
Jak już będzie po wszystkim, przypomnij mi, żebym mu wyrwał jęzor.
Przypomnij, żebym po rozprawie wyrwał mu język.

Tango: With a tow truck.
With a tow truck.

Ciągnikiem.
Liną holowniczą.
Za pomocą ciężarówki.
Wozem to holowania.


Newspaper headline: Expert Authenticates Voice Tape in Trial

Ekspert uznaje taśmę za autentyczną.


TAŚMY WIARYGODNE


Fed. agent Davis: When I entered the premises, I saw the two suspects, the guns, the money, the drugs, the dead body. That’s what I saw.
When I entered the premises, I saw the two suspects, the guns the money, the drugs, the dead body.

Zobaczyłem tam podejrzanych, broń, pieniądze, narkotyki i ciało.
Kiedy tam wszedłem, zobaczyłem obu podejrzanych, broń, pieniądze, narkotyki i denata.
Kiedy tam wszedłem, zobaczyłem obu oskarżonych, broń, pieniądze, narkotyki i zwłoki.
Gdy wszedłem do budynku, ujrzałem podejrzanych, broń, pieniądze, narkotyki i denata.

Somebody: When these two guys showed up I figured the whole thing’s gone sour.
When those guys showed up I figured it’s all gone sour.

Na ich widok pomyślałem, że akcja wzięła w łeb.
Kiedy zjawili się tam ci dwaj, już myślalem, że nasz plan się nie powiódł.
Kiedy oni weszli, uznałem, że szlag trafił zasadzkę i że mogę ją zwinąć.
Gdy się zjawili, uznałem, że coś tu nie gra.

Somebody: So I’m gonna go in and clear everything up... when they killed him.
I was going to go and clear everything up... when they killed him.

Miałem wszystkie dowody w ręku, a oni go zastrzelili.
Chciałem odwołać swoich ludzi i wtedy go właśnie zabili.
Wtedy go zabili.
Chciałem to wyjaśnić. I zabili go.

Tango: When this is over, we have to pay Jabba the Hutt here a visit.
When this is over, let’s pay Jabba the Hutt a visit.

Jak to się skończy, złożymy tej nędznej kreaturze wizytę.
Kiedy to się skończy, złożymy wizytę temu grubasowi.
Jak już będzie po wszystkim, złożymy wizytę temu Jabbie the Hutt.
Po wszystkim odwiedzimy tego gawędziarza.

Cash: I’ll bring the chainsaw.
I’ll bring the chain saw.

Wezmę piłę łańcuchową.
Przyniosę piłę łańcuchową.
Ja przyniosę piłę łańcuchową.
Przyniosę piłę tarczową.

Tango: I’ll bring the beer.
I’ll bring the beer.

A ja piwo.
A ja piwo.
A ja piwo.
A ja piwo.

Interpreter [Elizabeth Sung]: Detective Cash assaulted me. He put a chair on my chest and sat on it.
Detective Cash assaulted me. He put a chair on me and sat on it.

Detektyw Cash pobił mnie. Przygniótł mnie krzesłem.
Porucznik Cash napadł mnie. Postawił na mnie krzesło, na którym usiadł.
Detektyw Cash rzucił się na mnie, postawił krzesło na mojej klatce piersiowej i usiadł na nim.
Cash mnie zaatakował. Przygniótł mnie krzesłem.

Cash: I couldn’t find a piano.
I couldn’t find a piano.

Nie było pod ręką fortepianu.
Bo nie było tam pianina.
Nie było tam fortepianu.
Nie miałem pianina.

Cash: Oh this son of a bitch can speak English!
This bastard can speak English!

Ten sukinsyn zna angielski!
Ten gnojek zna angielski!
Kwadratowy łeb świetnie zna angielski!
Ten drań mówi po angielsku!

Cash: I’m telling you, the squarecrow can talk!
The squarecrow can talk!

Mów, kitajcu!
Ten jeż sam może mówić!
Niech gada!
A to obszczymur!

Tango: Squarecrow?
Squarecrow?

Kitajcu?
Jeż?
Kwadratowy łeb?
Obszczymur?

Cash: What do you call it?
What do you call it?

A może nie?
A jak byś go nazwał?
A jak byś go nazwał?
No pewnie.


Female newscaster: As the defence attorneys for Tango and Cash left the courtroom, their mood can only be described as grim. They clearly face an uphill battle, if not an impossible one.
As the attorneys for Tango and Cash left the courtroom, their mood can only be described as grim. They face an uphill battle, if not an impossible one.

Obrońcy Tanga i Casha opuszczali salę sądową w nastroju raczej ponurym. Czeka ich ciężka batalia, być może z góry przegrana.
Adwokaci Tango i Casha opuścili salę rozpraw w minorowych nastrojach. Ta sprawa jest wyjątkowo trudna, jeśli nie beznadziejna.
Adwokaci oskarżonych opuścili salę sądową w kiepskim nastroju. Czeka ich trudna walka, chyba z góry przegrana.
Po wyjściu z sali sądowej adwokaci mają ponure miny. Czeka ich trudna walka, mogą ją przerwać.  Previous | Next
Page added on 23rd September 2003, and updated on 6th February 2005.

Copyright © 2002-2005 Marcin Wichary
Contact | Site map