Home | Polski Polski
Attached
Go back | Previous | Next

11. Bunkmates

Legend: original dialogues, original DVD subtitles, Polish dialogues from VHS, Polish dialogues from TVP, Polish dialogues from TVN, Polish DVD subtitles. More details.


Cash’s cellmate [Andre Rosey Brown]: Hey, that crapper is mine!
That crapper is mine!

Ten sracz jest mój!
To mój sracz!
To mój kibel!
To mój sracz!

Cash: I see, and what am I supposed to use?
And what am I supposed to use?

Rozumiem, a z czego ja mam korzystać?
A ja co mam robić?
A gdzie ja mam chodzić?
A z czego ja mam korzystać?

Cash’s cellmmate: I don’t give a shit! Just don’t use that.
I don’t give a shit! Just don’t use that.

Gówno mnie to obchodzi! Tu ci nie wolno.
Mam to gdzieś.
Mam to w nosie.
Gówno mnie to obchodzi! Byle nie z tego.

Cash: Okay, bud. We’re going to get one thing straight right now.
Okay, bud. We’re going to get one thing straight right now.

Dobra, stary. Od razu musimy sobie jedno wyjaśnić.
Najlepiej, jeśli od razu to sobie wyjaśnimy.
Dobra, kochasiu. Wyjaśnijmy sobie coś na wstępie.
Dobra, koleś. Jedno wyjaśnimy sobie od razu.

Cash: That is yours!
That is yours!

Sracz jest twój!
Kibel jest twój!
To twój kibel!
Sracz jest twój!


Tango: Would you mind stopping that? Thank you. I appreciate it.
Would you mind stopping that? Thank you. I appreciate it.

Mógłbyś przestać? Dziękuję. Jestem wdzięczny.
Możesz przestać? Dzięki. Jestem ci zobowiązany.
Mógłbyś przestać? Bardzo dziękuję.
Mógłbyś przestać? Dziękuję. Dzięki.

Slinky [Clint Howard]: I’m not afraid of you.
I’m not afraid of you.

Nie boję się ciebie.
Nie boję się ciebie.
Nie boję się ciebie.
Nie boję się.

Slinky: You see that? I killed him.
See that? I killed him.

Czytałeś to? Zabiłem go.
Widzisz to? Zabiłem go.
Widzisz to? Ja go zabiłem.
Widzisz? Zabiłem go.

Tango: Congratulations.
Congratulations.

Gratuluję.
Gratuluję.
Gratuluję.
Gratuluje.

Slinky: He was my best friend.
He was my best friend.

Był moim najlepszym kumplem.
Był moim najlepszym kumplem.
To był mój najlepszy przyjaciel.
Był moim kumplem.

Slinky: Crazy people aren’t afraid of anybody.
Crazy people fear no one.

Czubki nigdy się nikogo nie boją.
Wariaci nikogo się nie boją.
Wariaci nikogo się nie boją.
Szaleńcy nikogo się nie boją.

Tango: Would you look at that! Sugar is up. I cannot believe this!
Look at that! Sugar is up. I cannot believe this!

No proszę. Cukier podrożał, coś takiego.
Coś takiego. Ceny cukru skoczyły.
Patrzcie, ludzie. Cukier zdrożał, nie do wiary.
Coś takiego! Cukier zdrożał. Kto by pomyślał.  Previous | Next
Page added on 23rd September 2003, and updated on 6th February 2005.

Copyright © 2002-2005 Marcin Wichary
Contact | Site map