Home | Polski Polski
Attached
Go back | Previous | Next

(Note: This page is available in Polish language only. If you would like it translated to English, please let me know. Sorry for the inconvenience)


Votum separatum

Z miesięcznikiem “Komputer” współpracuję od chwili jego powstania. Nie będąc etatowym pracownikiem staram się brać udział w zebraniach kolegium redakcyjnego i w miarę możliwości współuczestniczyć w kształtowaniu charakteru pisma. Moje nazwisko stale pojawia się w stopce redakcyjnej a i często czytelnicy mogą je znaleźć pod drukowanymi artykułami. Ponieważ czuję się związany z redakcją i wielu czytelników uważa mnie za jej członka, zmuszony jestem zgłosić votum separatum.

W lutowym numerze “Komputera” z tego roku ukazał się artykuł Rolanda Wacławka pod tytułem “Rekonstrukcja”. Został on poprzedzony krótkim tekstem wprowadzającym podpisanym: Redakcja. Oświadczam, że nie mam z tym tekstem ani z poprzedzającą go pseudo-dyskusją nic wspólnego. Podpisanie jej imieniem całej redakcji uważam za świadome nadużycie autora.

Temat praw autorskich do oprogramowania komputerowego jest w naszym kraju ciągle jeszcze bardzo kontrowersyjny, co niejednokrotnie ujawniło się w różnych dyskusjach redakcyjnych. Działalność lansowaną przez Rolanda Wacławka (spolszczanie programów bez wiedzy i zgody autorów) zawsze uważałem za gangsterskie wykorzystywanie luk w polskim prawodawstwie.

Jedyne, w czym zgadzam się z Rolandem Wacławkiem, to wysokie wymagania jakie stawia on wobec programów oferowanych polskim odbiorcom i że do ich wytworzenia potrzebna jest głęboka i rzetelna wiedza oraz doświadczenie. Z żalem przyjmuję do wiadomości fakt, że tak dobry programista i fachowiec, jakim jest autor artykułu “Rekonstrukcja”, cały swój talent i wysiłek skierował na taką właśnie działalność. Lansowanie jej przez redakcję “Komputera” i podnoszenie do rangi nowej sztuki programowania uważam za oburzający odwrót od dotychczasowej linii pisma. Czym innym jest bowiem dostrzeganie zjawisk negatywnych lub jedynie kontrowersyjnych, a czym innym ich popieranie poprzez odpowiedni dobór tekstów i komentarzy redakcyjnych.

Andrzej Kadlof

Kwestia, której dotyczy votum separatum Andrzeja jest zasadnicza i poświęcona jej zostanie dyskusja redakcyjna oraz (w najbliższym numerze) jeden z artykułów. Stanowisko redakcji jest od dawna oczywiste i zbieżne ze stanowiskiem A. Kadlofa. Opisywana sprawa wzbudziła kontrowersje także w redakcji i zapewniam, że publikacja ta nie miała na celu popierania zjawisk negatywnych, lub ich lansowania jako nowej sztuki programowania. Niefortunnym było podpisanie wstępu do materiału w imieniu redakcji bez konsultacji z zespołem. Mam nadzieję, że było to ostatnie tego typu nieporozumienie.

Marek Młynarski

Źródło: “Komputer,” popularny miesięcznik informatyczny, nr 5/89 (38), str. 4  Previous | Next
Page added on 1st April 2003.

Copyright © 2002-2005 Marcin Wichary
Printable version | Contact | Site map