Home | Polski Polski
Attached
Go back

Jump to: #, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

#
 bytes bajtów
 in w
(Clear text)(Otwarty tekst)
(External Drive)(Zewnętrzny napęd)
(External Floppy Drive)(Zewnętrzny napęd dysków)
(External Hard Disk)(Zewnętrzny dysk stały)
(External SCSI drive)(Zewnętrzny napęd SCSI)
(Internal Floppy Drive)(Wewnętrzny napęd dysków)
(Scrambled)(Zaszyfrowane)
3.5-inch diskdyskietka 3,5 calowa
32-Bit QuickDraw32-bitowy QuickDraw
33 % Reduction33% zmniejszenia
50 % Reduction50% zmniejszenia
66 % Reduction66% zmniejszenia
400K400 KB
800K800 KB
1600K1600 KB
3200K3200 KB
6400K6400 KB
:AppleShare Folder::Teczka AppleShare:

A
A4 LetterA4
AbortPorzuć
About ScavengerZamiatacz.
About this guideO tym przewodniku
About
About..
Accelerator cardKarta przyspieszająca
Access privilagePrzywilej dostępu
Access PrivilegesPrzywileje dostępu
access numbernumer dostępu
activateuaktywnij
Active windowAktywne okno
ActiveAktywny
Actual SizeRzeczywista wielkość
AddDodaj
Address busSzyna adresowa
AddressAdres
Admin keyklucz Admin.
administratoradministrator
AIS Control DeviceUrządzenie sterujące AIS
Alarm ClockBudzik
Alert BoxSkrzynka alarmu
aliaspseudonim
Align LeftWyrównaj do lewego
Align MiddleCentruj
Align ObjectsWyrównaj obiekty
Align RightWyrównaj do prawego
Align to GridWyrównaj wg siatki
AlignWyrównaj
alignment gridsiatka wyrównująca
AlignmentWyrównanie
AllWszystkie
Alternate Character SetPrzełącz zestaw znaków
annotationadnotacja
Answerback MessagePowracający komunikat
AppendDołącz
Apple ColorKolory Apple
Apple Desktop BusADB
Apple File Exchange FolderTeczka zamiany plików Apple
Apple File ExchangeZamiana plików Apple
Apple file exchange utilityUsługa zamiany plików Apple
Apple HD SC SetupUstawienie Apple HD SC
Apple keyKlawisz Apple
Apple MenuMenu Apple
Apple-key equivalentrównoważnik z klawiszem Apple
AppleShare Admin applicationprogram admin. AppleShare
AppleShare Server applicationprogram Podawacz AppleShare
AppleShareAppleShare
AppleTalk ImageWriterAppleTalk ImageWriter
AppleTalk ImageWritersAppleTalk ImageWriters
AppleTalk Network SystemSystem sieciowy AppleTalk
AppleTalk System Connector KitZestaw połączeniowy AppleTalk
AppleTalk Zones:Strefy AppleTalk:
AppleTalkAppleTalk
Application ProgramProgram użytkowy
application iconznaczek programu
applicationprogram
Arc toolnarzędzie Łuk
arcŁuk
Arrange fields inUstaw pola w
arrangeustaw
Arrow keysKlawisze Strzałki
arrow pointerstrzałka
Art IdeasPomysły na obrazki
AscendingRosnący
AssociateSkojarz
Audio jackGniazdko Audio
AuthoringModyfikowanie
authorized dealerautoryzowany sprzedawca
Auto hiliteSamopodświetlanie
Auto RepeatSamopowtarzanie
Auto WraparoundSamozawijanie
AutoSamo
AutomaticAutomatyczne
AvailableDostępny

B
B5 LetterB5
Back to FinderWróć do Findera
Back up a single fileArchiwizuj pojedyńczy plik
Back up all filesArchiwizuj wszystkie pliki
Back up changed filesArchiwizuj zmienione pliki
Back upArchiwizuj
Background IDID tła
Background IdeasPomysły na tła
Background NameNazwa tła
Background printing:Drukowanie w tle
Background processingPrzetwarzanie w tle
background buttonprzycisk z tła
background fieldpole z tła
BackgroundTło
BackgrounderPraca w tle
backgroundstła
Backspace keyKlawisz Cofacz
Backup copyKopia archiwalna
BackupArchiwum
baud rateszybkość transmisji
beepsygnał dźwiękowy
BestNajlepsza
Bidirectionaldwukierunkowe
Binary digitCyfra dwójkowa
Binary systemSystem dwójkowy
BinaryDwójkowy
BitBit
Bitmapped displayEkran graficzny
Bitmapped fontsCzcionki mozaikowe
Bits per characterBitów na znak
Bkgnd Info...Info o tle.
Bkgnd InfoInfo o tle
BkgndTło
blankczysty
Blind TypingPisanie w ciemno
BlockBlok
BlueNiebieski
BoldPogrubiony
bomb iconznaczek ,bomba"
Book ShelfBiblioteczka
boot blocksbloki ładujące
border palettepaleta brzegów
borderbrzeg
BottomsPodstawy
BoundOgraniczony
boundarygranica
Break keyklawisz Przerwanie
BreakPrzerwanie
BridgeMostek
BrightnessJasność
Bring CloserPrzysuń
Bring FartherOdsuń
Bring To FrontWyciągnij na wierzch
Browse toolnarzędzie Przeglądanie
BrowsingPrzeglądanie
Brush MirrorsSymetrie Pędzla
Brush shapeKształt Pędzla
Brush toolnarzędzie Pędzel
Bucket toolnarzędzie Kubełek
built-in drivewbudowany napęd
Built-inwbudowany
bulletin boardtablica informacyjna
Burn outWypalić
BusSzyna
Button IDID przycisku
Button IdeasPomysły na przyciski
Button Info...Info przycisku.
Button InfoInfo o przycisku
Button NameNazwa przycisku
Button toolnarzędzie Przycisk
ButtonPrzycisk
ButtonsPrzyciski
by DateWg daty
by IconJako znaczki
by KindWg rodzaju
by NameWg nazwy
by SizeWg wielkości
by Small IconJako małe znaczki
ByteBajt

C
cable extenderprzedłużacz
cable terminatorzakończenie kabla
CableKabel
CablesKable
calculated datedata wyliczana
calculationobliczenie
CalculatorKalkulator
CalendarKalendarz
Can't delete backgroundNie można usunąć tła
Can't delete cardNie można usunąć karty
Can't delete stackNie można usunąć stosu
Can't undoNie można odwołać
Cancel all printingPoniechaj wszelkiego drukowania
CancelPoniechaj
Canceling.Wycofuję się.
Caps lock keyKlawisz Blokada podnośnika
captionpodpis
Card IDID karty
Card IdeasPomysły na karty
Card Info...Info karty.
Card InfoInfo karty
Card NameNazwa karty
card buttonprzycisk karty
card fieldpole karty
CardKarta
CardsKarty
carrier coverprzykrywa podajnika
cartridgeładunek
Cash Flow TableTablica przepływu pieniędzy
CatalogKatalog
CellKomórka
Center textCentruj tekst
Centerśrodek
chainingnizanie
Change All Enclosed FoldersZamień wszystkie wewnętrzne teczki
Change AllZamień wszystko
Change Then FindZamień szukaj dalej
Change to milestoneZamień etap
Change to taskZamień zadanie
Change toZamień na
ChangeZamiana
ChangesZmiany
Character keysKlawisze znaków
Character menumenu Znak
Character setsZestaw znaków
character stringnapis
CharacterZnak
Check boxKratka
to check boxZakreślić kratkę
Check SpellingSprawdź ortografię
checkprzekreśl
Checking disk volume.Sprawdzam wolumen dysku.
CheckpointPunkt sprawdzający
ChipKość
ChooseWybierz
ChooserWybieracz
Clean Up DesktopUporządkuj biurko
Clean Up SelectionUporządkuj zaznaczone
Clean Up WindowUporządkuj okno
Clean UpUporządkuj
cleaning padpłytka czyszcząca
Clear keyKlawisz Wymaż
Clear Lines Off TopWymaż linie powyżej
Clear User LogWymaż wyciąg
ClearWymaż
ClickPuknij
Clip ArtObrazki
Clipboard FilePlik Wycinek
ClipboardWycinek
ClockBudzik
Close AllZamknij wszystko
Close boxKwadracik zamykania
Close lookZbliżenie
CloseZamknij
CloserBliżej
Cluster ControllerKontroler grona
CodeKod
Color PickerZbieracz kolorów
Color wheelKoło barw
ColorKolor
colors/greyskolory/szarości
ColumnsŁamy
Command keyKlawisz Polecenie
CommandPolecenie
Commands menumenu Polecenia
CommentKomentarz
Commercial ServicesUsługi komercyjne
communication sessionsesja łączności
communications toolnarzędzie łączności
Compact StackUpchnij stos
CompactionUpychanie
ComparatorPorównywacz
CompatibilityZgodność
CompatibleZgodny
CompleteCałkowity
Computer paperPapier komputerowy
CondenseCiasny
Configuration ROMROM konfiguracji
ConfigurationKonfiguracja
connection boxpudełko połączeniowe
ContextKontekst
ContinueDalej
ContinuousCiągły
Control characterZnak sterujący
Control charactersZnaki sterujące
Control keyklawisz ctrl
Control ManagerZarządzanie poleceniami
Control PanelTablica kontrolna
control characterznak sterujący
controllersterownik
ConvergenceZbieżność
Convert Stack...Konwertuj stos.
Copies:Liczba kopii:
CoprocessorKoprocesor
Copy CardKopiuj kartę
Copy current backgroundKopiuj bieżące tło
Copy of.Kopia.
Copy TableKopiuj tablicę
copy protectzabezpiecz przed kopiowaniem
CopyKopiuj
costkoszt
CountryKraj
Cover pagestrona info
Create GroupStwórz grupę
Create UserStwórz użytkownika
CreateStwórz
Created:Kreacja:
CriteriaKryteria
critical pathścieżka krytyczna
critical taskzadanie krytyczne
crossbarwskażnik-krzyżyk
cumulative costskoszty skumulowane
cumulative incomedochód skumulowany
Current startup diskBieżący dysk startowy
current backgroundbieżące tło
current cardbieżąca karta
current diskbieżący dysk
current stackbieżący stos
Currently activeObecnie aktywny
Cursor shapeKształt kursora
cursor barzaznaczony pasek
cursor keysklawisze poruszania kursorem
Curve toolnarzędzie Linia krzywa
CustodianNadzorca
Custom RulersLinijki specjalne
custom circuitobwód specjalny
CustomSpecjalny
CustomizeSpecjalna
Cut CardWytnij kartę
Cut SheetWytnij kartkę
CutWytnij
Cyan

D
DA HandlerObsługa przyborów
Daisy - chainNanizać
Darkenściemnij
Darker printingCiemniejsze drukowanie
DashedPrzerywany
Data busSzyna danych
DataDane
database extensionrozszerzenie narzędzi baz danych
Date:Data:
DateData
Dates menumenu Daty
DCA-RFT/MacWriteDCA-RFT/MacWrite
deadlinenieprzekraczalny termin
DebugOdpluskwiaj
DebuggerOdpluskwiacz
DebuggingOdpluskwianie
Decimal Tab WellZapas tabulatorów dziesiętnych
default optionstypowe opcje
DefinitionDefinicja
Delay between charactersOdstęp między znakami
Delay between linesOdstęp między wierszami
Delay until RepeatPrzerwa przed powtórzeniem
Delete CardUsuń kartę
Delete GroupUsuń grupę
Delete keyKlawisz Usuń
Delete PageUsuń stronę
Delete ResourceUsuń zasób
Delete StackUsuń stos
Delete UserUsuń użytkownika
DeleteUsuń
DelimitersOgraniczniki
dependency linelinia zależności
dependencyzależność
dependent taskzadanie zależne
DescendingMalejący
deselectusuń zaznaczenie
Design GridsProjektuj Siatki
Desk AccessoriesPrzybory
desk accessoryprzybór
Desk Accessory Suitcasewalizeczka z przyborami
DeskBiurko
Desktop Bus deviceurządzenie ADB
Desktop PatternWzorek na biurku
DesktopBiurko
Destination diskDysk docelowy
DestinationCel
Device ManagerZarzadzanie urządzeniami
Diagonal Line toolnarzędzie Linia po przekątnej
Dialog boxSkrzynka dialogowa
Dialog ManagerZarządzanie dialogami
DimensionWymiar
Dimmed Commandposzarzone Polecenie
Dimmed iconPoszarzony znaczek
dimmedposzarzony
Directory dialog boxSkrzynka dialogowa katalogu
Directory windowOkno katalogu
DirectoryKatalog
Disable Concurrent ApplicationWyłącz program współbieżny
Discard changesZapomnij o zmianach
discardporzuć
Disk bufferBufor dysku
Disk capacityPojemność dysku
Disk directoryKatalog dysku
Disk drive portPort napędu dysków
Disk driveNapęd dysków
Disk driverSterownik dysków
Disk First Aid diskdyskietka do reanimacji dysków
Disk First AidReanimacja dysków
Disk serverPodawacz dysków
disk iconznaczek dysku
DiskDysk
DiskAid SummaryPodsumowanie Reanimacji
display areaobszar wyświetlania
DisplayWyświetl
DistortZniekształć
document iconznaczek dokumentu
DocumentDokument
DocumentsDocumenty
Don't Record Lines Off TopNie zapisuj wierszy powyżej
Don't RestNIe odpoczywaj
DoneGotowe
Dot pitchOdstęp kropek
Double clickPodwójne puknięcie
Double SizePodwójna wielkość
Double-Click SpeedTempo podwójnego puknięcia
double-sided2-stronny
Double-Spacepodwójny odstęp
Down ArrowStrzałka w dół
DraftSzkicowa
DragCiągnij
DraggingCiągnięcie
Draw CenteredRysuj centralnie
Draw FilledRysuj wypełniając
Draw MultipleRysuj wielokrotnie
Drawing SizeRozmiary rysunku
Drawing windowOkno rysunku
drive portgniazdko napędu
DriveNapęd
driversterownik
drop boxskrzynka do wrzucania
DuplicatePowiel
Duration ScaleSkala trwania
durationtrwanie

E
Earliest Finish DateNajwcześniejsza data zakończenia
Earliest Start DateNajwcześniejsza data rozpoczęcia
Easy AccessŁatwy dostęp
Easy InstallŁatwa instalacja
echoecho
Edit menumenu Zmiany
Edit PatternZmień wzorek
EditZmiany
EditorPoprawiacz
Eject DiskWypchnij dysk
EjectWypchnij
EligibleWybieralny
Empty FolderPusta teczka
Empty TrashWyrzuć śmieci
EmptyPusty
emulatoremulator
Enable Concurrent ApplicationWłącz program współbieżny
Enlarge:powiększ:
EnlargePowiększ
Enter keyKlawisz Wprowadź
Enter new password hereWprowadź nowe hasło
Entire documentCały dokument
Erase DiskWymaż dysk.
EraseWymaż
Eraser toolnarzędzie Gumka
erasergumka
ErgonomicsErgonomia
error messagewiadomość o błędzie
Escape Keyklawisz esc
EthertalkEthertalk
EvenParzysty
Event ManagerZarządzanie zdarzeniami
EveryoneKażdy
ExecutionWykonanie
Expansion cardKarta rozszerzająca
Expansion connectorPrzyłącze rozszerzające
expansion slotsgniazda rozszerzające
expansionrozszerzenie
Expense reportSpis wydatków
Export PaintEksportuj malunek
ExportEksportuj
ExtendLuźny
external disk drivezewnętrzny napęd dysków
ExtractionEkstrakcja

F
Facing PagesRozkładówka
Fast laser printingSzybkie drukowanie na drukarce laserowej
FastSzybko
Faster Bitmap PrintingSzybsze drukowanie obrazków
FasterSzybko
FatBitsLupa
Field Info...Info pola.
Field InfoInfo o polu
Field NameNazwa pola
Field toolnarzędzie Pole
field IDID pola
FieldPole
FieldsPola
File & Folder InfoInfo o pliku i teczce
File ManagerZarządzanie plikami
File menumenu Plik
File serverPodawacz plików
File Transfer SettingsNastawy przenoszenia plików
File TransferPrzenoszenie plików
file serverpodawacz plików
FilePlik
FilenameNazwa pliku
Fill menumenu Wypełnij
FillWypełnij
filled shapeswypełnione kształty
Find FileZnajdź plik
Find nextZnajdź następny
Find what?Czego szukać?
find "^0"znajdź ,^0"
find whole "^0"znajdź dokładnie ,^0"
FindZnajdź
Finder StartupStarter
FinderFinder
Find.Znajdź.
FirmwareOprogramowanie firmowe
First PagePierwsza
FirstPierwsza
Fixed Line HeightUstalona interlinia
fixed costkoszty stałe
fixed datesustalone daty
fixed incomestały dochód
Flip HorizontalOdwróć w poziomie
Flip VerticalOdwróć w pionie
Floating-point unitFPU
Floppy diskdyskietka
Folder InfoInfo o teczce
folder iconznaczek teczki
FolderTeczka
Font ManagerZarządzanie czcionkami
Font menumenu Czcionka
Font MoverWozak czcionek
Font/DA Mover FolderTeczka Wozaka c/p
Font/DA MoverWozak czcionek/przyborów
FontCzcionka
FontsCzcionki
Font SuitcaseWalizeczka z Czcionkami
font suitcasewalizeczka z czcionkami
footerstopka
Force QuitWymuś koniec
form-feed buttonprzycisk wciągnięcia kartki
Format menumenu Format
FormatFormat
FormulaFormuła
FrameRamka
Free in StackWolna przestrzeń w stosie
Free spaceWolna przestrzeń
Freehand Shape toolnarzędzie Swobodne rysowanie
From:Od:
Full SizePełna wielkość
full duplexpełna transmisja dwukierunkowa
full File menupełne menu Plik
full-screen applicationprogram pełnoekranowy
FullPełny
function keyklawisz funkcyjny
FunctionFunkcja

G
General toolnarzędzie Ogólne
GeneralOgólny
Get InfoInfo
Get PictureWeź obrazek
Get PrivilegesWeź przywileje
Get TextWeź tekst
Getting StartedPierwsze kroki
GigabyteGigabajt
Global BackupArchiwum całości
GlossariesGlossy
Go To Page #.Idź do strony nr.
GoIdź
Goodies menumenu Różności
grabberłapka
grayszary
GreenZielony
Grey scaleSkala szarości
GridSiatka
Group InfoInfo o grupie
Group ListLista grup
GroupGrupa
GroupsGrupy
guestgość
Guided TourOprowadzanie

H
half duplextransmisja dwukierunkowa
Hand FeedRęczne
handleuchwyt
Handshakeprotokół synchronizacji
Happy MacintoshSzczęśliwy Macintosh
Hard Disk 20Dysk stały HD20
Hard Disk 20SCDysk stały HD20SC
Hard diskDysk stały
HardwareOsprzęt
HD BackupArchiwum stałego dysku
HD SC SetupUstawienie HD SC
Head Scan:Drukowanie:
headernagłówek
HelpPomoc
HiddenUkryty
Hide ClipboardUkryj Wycinek
Hide FooterUkryj stopkę
Hide HeaderUkryj nagłówek
Hide Page BreaksUkryj znaki końca stron
Hide Ruler LinesUkryj miejsca linijek
Hide RulersUkryj linijki
Hide SizeUkryj wymiary
Hide Tab RulerUkryj linijkę tabulatorów
Hide Task InfoUkryj Info o zadaniu
HideUkryj
Hierarchical file systemSystem HFS
HighWysoki
HighlightPodświetl
highlightedpodświetlony
hold downtrzymaj wciśnięty
hollow icondziurawy znaczek
hollow shapesdziurawe kształty
Home cardKarta Dom
HomeDom
hoursgodziny
HueBarwa
Hyphenation ExceptionsWyjątki sylabizacji
Hyphenation OffWył. sylabizację
Hyphenation OnZał. sylabizację

I
I-Beam Pointerwskazówka-I
I-beamWskaźnik-I
I/OWE/WY
IconZnaczek
idlepróżnujący
IgnorePomiń
ImageWriterImageWriter
ImmediateBezpośredni
Import Paint from...Importuj malunek z.
Import PaintImportuj malunek
ImportImportuj
In the entire stackw całym stosie
in usew użyciu
InactiveNieaktywny
Incremental BackupArchiwizacja cząstkowa
incremental costsnarastające koszty
indicator lightslampki wskaźnikowe
IndivisibleNiepodzielny
infeasible datesniemożliwe daty
Information WindowOkno info
Initialization failed!Inicjacja zawiodła!
InitializationInicjacja
Initialize this disk?Inicjować ten dysk?
InitializeInicjuj
Initializing disk...Inicjuję dysk...
Initializing disk.Inicjuję dysk.
Input deviceUrządzenie wejściowe
Insert Page BreakWstaw znak końca strony
Insert PageWstaw stronę
Insert RulerWstaw linijkę
insert diskwłóż dysk
InsertWstaw
Insertion pointMiejsce wstawienia
InstallInstaluj
Installer ScriptScenariusz Instalatora
InstallerInstalator
Instruction setZestaw instrukcji
International FanfoldSkładanka ciągła
InternationalNarodowe
InterruptPrzerwij
IntroWprowadzenie
Invert ImageNegatyw obrazu
InvertNegatyw
Invisible GridNiewidzialna Siatka
ItalicKursywa
itemrzecz
itemsrzeczy

J
JustifyWyrównanie

K
KKB
KeepZachowaj
KerningPodcinanie
Key CapsKlawisze
Key LayoutUkład klawiszy
Key Repeat RateTempo powtarzania klawiszy
keyklawisz
Keyboard shortcutskróty klawiaturowe
keyboard equivalent keyrównoważny klawisz
KeyboardKlawiatura
keyboard layoutukład klawiatury
KeycapsKlawisze
keystroke equivalentrównoważnik klawiaturowy
KeystrokeWciśnięcie klawisza
KilobyteKilobajt
KindRodzaj
knobpokrętło

L
LabelEtykieta
LabelsEtykietki
Laser PrepLaser Prep
LaserWriterLaserWriter
LaserWritersLaserWritery
Lasso toolnarzędzie Lasso
Last Modified:Zmiany:
Last PageOstatnia
LastOstatnia
LaterPóźniej
Latest Finish DateNajpóźniejsza data zakończenia
Latest Start DateNajpóźniejsza data rozpoczęcia
layerwarstwa
Layout menumenu Rozkład
LayoutRozkład
Left IndentLewe wcięcie
Left SidesLewe strony
Left textLewy tekst
Left/Right CentersCentrowanie poziome
LeftLewy
LetterspacingOdstępy międzyliterowe
leverdźwignia
LightenRozjaśnij
Limit user level toUżytkownik może tylko
Line HeightInterlinia
Line SizeSzerokość linii
Line SpacingOdstępy miedzywierszowe
Line toolnarzędzie Linia prosta
Line WidthGrubość linii
line-feed buttonprzycisk przesuwu papieru
Line/Pattern boxskrzynka Linia/Wzorek
Lines menumenu Linie
lineslinie
LinkPołącz
List ManagerZarządzanie listą
listwypisz
local echowłasne echo
Local-area networkLAN
LocalTalkLocalTalk
Lock TextZablokuj tekst
LockZablokuj
LockedBlokada
log offodłącz
log onprzyłącz
Login EnabledPrzyłączenie możliwe
LongDługi
LowercaseMałe litery
LQ AppleTalk ImageWriterLQ AppleTalk ImageWriter
LQ ImageWriterLQ ImageWriter

M
Mac-to-MacMac-do-Maca
Macintosh 128KMacintosh 128K
Macintosh 512K EnhancedMacintosh 512K/800
Macintosh 512KMacintosh 512K
Macintosh 512KeMacintosh 512Ke
Macintosh ClassicMacintosh Classic
Macintosh IIMacintosh II
Macintosh IIciMacintosh IIci
Macintosh IIcxMacintosh IIcx
Macintosh IIfxMacintosh IIfx
Macintosh IIsiMacintosh IIsi
Macintosh IIxMacintosh IIx
Macintosh LCMacintosh LC
Macintosh operating systemSystem operacyjny Macintosha
Macintosh PlusMacintosh Plus
Macintosh PortableMacintosh Portable
Macintosh SE/30Macintosh SE/30
Macintosh SEMacintosh SE
Macintosh user interfaceOblicze Macintosha
Macintosh XL PlusMacintosh XL Plus
Macintosh XLMacintosh XL
MacintoshMacintosh
MacroMakro
MacroMaker FolderTeczka MacroMakera
MacroMaker HelpPomoc MacroMakera
MacroMakerMacroMaker
MacrosMakra
Magenta
Main UnitJednostka główna
mainframe computerkomputer stacjonarny
Major Division SpacingOdstęp głównych rozdziałów
Make Changes privilegePrawo dokonywania zmian
Manual FeedRęczne
Manual paper feedRęczne podawanie papieru
manual feed traykaseta ręcznego podawania
ManualRęczne
MapGlobus
margin markeroznaczenie marginesu
MarginMargines
Master PageStrona wzorcowa
MatchDopasuj
MegabyteMegabajt
Memory ManagerZarządzanie pamięcią
Memory space is lowMało miejsca w pamięci
MemoryPamięć
Menu barPasek menu
Menu BlinkingMigotanie menu
Menu ManagerZarządzanie menu
menu itemelement menu
menu titleNazwa menu
MenuMenu
Message boxSkrzynka wiadomości
Message WatcherPodglądacz wiadomości
MessageWiadomość
MicroprocessorMikroprocesor
milestone boxskrzynka etapowa
milestoneetap
minutesminuty
Mirror HorizontalLustro poziome
Mirror VerticalLustro pionowe
MismatchNiedopasowanie
MissingOpuszczony
mode switchprzełącznik trybu
ModeTryb
Modem portPort modemu
modemmodem
ModifiableZmienialny
ModificationZmiana
Modified:Zmieniony:
ModifiedZmieniony
Modifier keyKlawisz specjalny
ModifyZmień
MonitorsMonitory
MotorSilnik
mountpostaw
Mouse buttonPrzycisk myszy
MouseMysz
MovePorusz
MultiFinderMultiFinder

N
Name:Nazwa:
NameNazwa
NestingZagnieżdżanie
Network userUżytkownik sieci połączeń
NetworkSieć połączeń
New backgroundNowe tło
New ButtonNowy przycisk
New CardNowa karta
New FieldNowe pole
New FolderNowa teczka
New LineNowa linia
New password:Nowe hasło:
New stack nameNazwa nowego stosu
New StackNowy stos
NewNowy
NextNastępna
No breaks between pagesBez przerw między stronami
No Gaps Between PagesBez przerw między stronami
No space between cardsBez miejsca między kartami
NoNie
non-breaking spacetwarda spacja
Noneżaden
Normal pagesNormalne strony
Normal sizeNormalna wielkość
Note Pad FileNotatnik
Note PadNotatnik
Number of Minor DivisionsLiczba podrozdziałów
Numbering incrementsSkok numerowania
Numeric keypadKlawiatura numeryczna
Numeric keysKlawisze numeryczne

O
ObjectsObiekty
OddNieparzysty
OffWył.
Offscreen on purposeCelowo bez dialogów
OKOK
Old password:Stare hasło:
OldStary
On LinePodłączony
on-line helppodręczna pomoc
OnZał.
one-sided1-stronny
OpaqueNieprzezroczysty
Open another volume.Otwórz inny wolumen.
Open architecture designProjekt wg otwartej architektury
Open architectureOtwarta architektura
Open DialogDialog Otwórz
Open FolderOtwórz teczkę
Open OtherOtwórz inny
Open StackOtwórz stos
Open Volume.Otwórz wolumen.
OpenOtwórz
Open.Otwórz.
Operating systemSystem operacyjny
OperatorOperator
Option keyKlawisz Opcja
option carddodatkowa karta
optionopcja
optional character setzestaw dodatkowych znaków
Options menumenu Opcje
OptionsOpcje
OrientationPołożenie:
OutlineObrysowany
Output deviceUrządzenie wyjściowe
output traykaseta odbiorcza
OutputWyjście
Oval toolNarzędzie Owal
OvalOwal
ownerwłaściciel

P
packing diskupychanie dysku
Page Range:Zakres stron:
Page SetupUkład kartki
Page Setup.Układ kartki.
Paged memory management unitPMMU
Paint Text toolNarzędzie malowania tekstów
Paint textMaluj tekst
Paint toolNarzędzie Malowanie
PaintMalowanie
paintbrushpędzel
PaintingMalunek
palettepaleta
Paper Cassette FeedPodawanie papieru z kasety
Paper cassetteKaseta
Paper Feed:Podawanie papieru
Paper Source:Podawanie papieru:
paper clampsuchwyty papieru
paper coverprzykrycie papieru
paper error lightlampka braku papieru
paper lengthdługość kartki
Paper:Papier:
PaperPapier
Paragraph IndentWcięcie akapitowe
Paragraph SpacingOdstęp międzyakapitowy
ParagraphAkapit
Parallel communicationKomunikacja równoległa
parallel taskzadanie równoległe
ParameterParametr
parityparzystość
PartitionStrefa
partitioningpodział na strefy
Password:Hasło:
PasswordHasło
Paste in BackWklej od spodu
Paste in FrontWklej na wierzchu
PasteWklej
Patch codeŁaty kodu
pathwayścieżka dostępu
patternwzorek
PatternsWzorki
PausePrzerwa
PeekZerknąć
Pen menumenu Pióro
PenPióro
Pencil toolnarzędzie Kredka
pencilkredka
Percent complete% ukończenia
Peripheral deviceUrządzenie poboczne
Perpendicular Lines toolnarzędzie Linie Równoległe
Personal LaserWriter SCPersonal LaserWriter SC
PerspectivePerspektywa
Phone portgniazdo Telefon
PickupOdbiór
PictureObrazek
pin-feed paperpapier z dziurkami
PixelPiksel
Plain TextCzysty tekst
Plain-text documentDokument zawierający czysty tekst
PlainZwyczajny
platenwałek
Play backOdegraj
PlayGraj
Pointpunkt
PointerWskaźnik
PokeWetknąć
Polygon SidesBoki wielokąta
Polygon toolNarzędzie Wielokąt
PortPort
PortablePortable
PostScriptPostScript
Power KeysMagiczne klawisze
Power On keyKlawisz Włącznik
PreferencesPreferencje
presetwybrany wstępnie
PressWciśnij
PrevPoprzednia
Primary Character SetPodstawowy zestaw znaków
Primary GroupGrupa podstawowa
Print CardDrukuj kartę
Print CatalogDrukuj katalog
Print FilePlik druku
Print full size cardsDrukuj całe karty
Print half size cardsDrukuj karty zmniejszone 2x
Print one card per pageDrukuj jedną kartę na stronie
Print orientationOrientacja druku
Print quarter size cardsDrukuj karty zmniejszone 4x
Print ReportDrukuj sprawozdanie
Print StackDrukuj stos
Print text fields from all cardsDrukuj tekst pól ze wszystkich kart
Print the name ofDrukuj nazwę
Print User Log.Drukuj Wyciąg.
print serverpodawacz do druku
PrintDrukuj
Printer driverProgram obsługi drukarki
Printer portPort drukarki
Printer resourceZasób drukarki
printer spoolingprzetrzymywanie do druku
Printing FolderTeczka drukowania
Printing ToolsNarzędzia drukowania
printing resourcezasób drukowania
PrintMonitorPostępy drukowania
Print.Drukuj.
Priority numberNumer priorytetu
privacyprywatność
Private AccessDostęp prywatny
PrivilegesPrzywileje
ProceedPostępuj
Processdziałanie
ProgressPostęp
ProgressivePostępowy
Project TableTablica projektu
promptzachęta
propeller-shape symbolznaczek "śmigiełko"
propertywłasność
proportional spacinglitery o stałej szerokości
Protect StackZabezpiecz stos
Protocol conv.Protokół konw.
protocolprotokół
pull downściągnąć
Put AwayOdłóż
Puzzle15-tka

Q
Quality:Jakość:
Quit HyperCardSkończ pracę z HyperCard
QuitSkończ

R
Radio ButtonPrzełącznik
RAM cacheNisza RAM
RAM expansion kitzestaw rozszerzenia pamięci RAM
Random-access memoryRAM
Rate of Insertion Point BlinkingCzęstotliwość migotania kursora
Read Me for Apple ColorPrzeczytaj mnie: Kolory Apple
Read MePrzeczytaj mnie
Read-only memoryROM
Receive FileOtrzymaj plik
RecentOstatnia
RecordNagraj
Rectangle toolnarzędzie Prostokąt
RectangleProstokąt
RedCzerwony
RedoPrzywołaj
Reduce orZmniejsz/
Reduce to fitZmniejsz by pasowało
ReduceZmniejsz
Reductions:Zmniejszanie:
RegisterRejestr
registered userzarejestrowany użytkownik
Regular Polygon toolnarzędzie Wielokąt regularny
Regular Tab Wellzapas Normalnych tabulatorów
regular textnormalny tekst
reinstallprzeinstaluj
release leverdźwignia zwalniająca
Remote SystemOdległy System
Remove GroupUsuń grupę
Remove Primary GroupUsuń grupę pierwotną
RemoveUsuń
removed documentusuń dokument
Rename Destination Files.Przezwij pliki docelowe.
Rename FilesPrzezwij pliki
Rename FolderPrzezwij teczkę
RenamePrzezwij
Repair AutomaticallyNapraw automatycznie
RepairNapraw
Repairing volume.Naprawiam wolumen.
Repeat CtrlsPowtarzaj ctrl
Replace ItZastąp je
ReplaceZastąp
RequiredPotrzebny
Reset keyPrzycisk Zerowanie
ResetZerowanie
Reshape ArcZmiana łuku
Reshape PolygonZmiana wielokąta
Resource Cost EntryWprowadzenie źródła kosztów
Resource ManagerZarządzanie zasobami
Resource TimelineWykresu czasowy zasobów
resource costkoszt zasobów
resourcezasób
ResourcesZasoby
ResponderOdpowiadacz
RestOdpocznij
RestartWznów
Restore a single fileOdtwórz pojedynczy plik
Restore all filesOdtwórz wszystkie pliki
Restore settings from.Odtwórz ustawienie z.
RestoreOdtwórz
ResumeZ powrotem
Retain Line BreaksZachowaj przerwy między liniami
Return Keyklawisz Karetka
Revert to SavedPrzywróć postać zachowaną
RevertPrzywróć
Revoke MembershipSkasuj członkostwo
ribbon cartridgekasetka z taśmą
ribbon knobpokrętło kasetki
Right IndentPrawe wcięcie
Right SidesPrawe strony
Right textTekst po prawej
RightPrawy
roller shaftrolki przesuwu
roman scriptjęzyki romańskie
Rotate LeftObracaj w lewo
Rotate RightObracaj w prawo
RotateObracaj
RoughZgrubnie
Round CornersZaokrąglone rogi
Round rectZaokrąglony prostokąt
Round-corner rectangle toolNarzędzie Zaokrąglony prostokąt
RouterDróżnik
RoutineProcedura
RowsRzędy
rulerlinijka

S
Sad MacintoshSmutny Macintosh
Sales ReportRaport sprzedaży
SaturationNasycenie
Save as:Zachowaj jako:
Save As.Zachowaj jako.
Save CopyZachowaj kopię
Save current documentZachowaj bieżący dokument
Save document asZachowaj dokument jako
Save of a copy of stack inZachowaj kopię stosu w
Save settings as.Zachowaj ustawienie jako.
Save summary as.Zachowaj Podsumowanie jako.
Save User Log As.Zachowaj wyciąg jako.
Save Users & Groups As.Zachowaj użytkowników i grupy jako.
SaveZachowaj
ScannerSkaner
Scanning orderKolejność przeglądania
Schedule ChartWykres harmonogramu
Scrap ManagerZarządzanie wycinkami
Scrapbook FileAlbum
ScrapbookAlbum
ScratchPierwszy szkic
Screen bufferBufor ekranu
Screen shotZrzut ekranu
ScreenEkran
ScriptScenariusz
ScriptingProgramowanie
ScriptsScenariusze
Scroll arrowStrzałka przewijania
Scroll barPasek przewijania
Scroll boxSuwak
scroll areaobszar przewijania
scroll arrowkierunek przewijania
ScrollPrzewijaj
ScrollingPrzewijanie
SCSI Cable SystemKable SCSI
SCSI DeviceUrządzenie SCSI
SCSI ID numberNumer ID SCSI
SCSI portPort SCSI
SE bus access portGniazdo dostępu do szyny SE
SE busSzyna SE
Search forPoszukaj
Search hereTu szukaj
search pathścieżka poszukiwania
SearchSzukaj
secondssekundy
SectorSektor
SectorsSektory
See Files privilegeObejrzyj przywileje dostępu do plików
See Folders privilegeObejrzyj przywileje dostępu do teczek
Segment LoaderŁadowacz segmentów
Select a LaserWriterZaznacz LaserWriter
Select a printer portZaznacz port drukarki
Select AllZaznacz wszystko
selectZaznacz
Selected background fieldsZaznaczone pola tła
Selection toolNarzędzie zaznaczania
selection boxskrzynka zaznaczania
selection rectangleprostokąt zaznaczania
SelectionZaznaczone
Send FartherOdsuń
Send FartherPrzesuń dalej
Send FilePoślij plik
Send To BackPrzełóż na spód
separation beltpas rozdzielający
Serial communicationKomunikacja szeregowa
Serial interfaceŁącze szeregowe
Serial portsPorty szeregowe
serial interfacełącze szeregowe
serial portport szeregowy
serif-fontczcionka szeryfowa
Server folderTeczka Podawacza
Server InfoInformacje Podawacza
Server Installer diskDyskietka instalacyjna Podawacza
Server menumenu Podawacza
Server ReportRaport Podawacza
ServerPodawacz
Set Chart SizeUstaw wielkość wykresu
Set CheckpointUstaw punkt sprawdzający
Set Earliest StartNajwcześniej zacząć
Set Latest FinishNajpóźniej zakończyć
Set Page #Ustaw nr strony
Set PasswordUstaw hasło
Set Startup.Ustaw Starter.
SetUstaw
SettingsUstawienie
ShadowCieniowany
Shift DownWciśnięty Podnośnik
Shift keyKlawisz Podnośnik
Shift UpZwolniony Podnośnik
Shift-clickPuknij z Podnośnikiem
Shift-dragCiągnij z Podnośnikiem
short File menuskrócone menu Plik
ShortKrótko
shortcutskrót
Show ClipboardPokaż Wycinek
Show DatesPokaż daty
Show Entire ChartPokaż cały wykres
Show FooterPokaż stopkę
Show HeaderPokaż nagłówek
Show LinesPokaż linie
Show MessagesPokaż komunikaty
Show namePokaż nazwę
Show Page BreaksPokaż przerwy między stronami
Show PagePokaż stronę
Show Ruler LinesPokaż miejsca linijek
Show RulersPokaż linijki
Show SizePokaż wymiary
Show SummaryPokaż Podsumowanie
Show Tab RulerPokaż linijkę tabulatorów
Show Task InfoPokaż informację o zadaniu
Show User LogPokaż wyciąg
ShowPokaż
Shut DownWyłącz
Sides requiredBrzegi konieczne
Single in-line memory moduleSIMM
single-sided1-stronny
Single-spacePojedyncza interlinia
Size boxKwadracik wielkości
Size of StackWielkość stosu
Size to FitDopasuj
Size:Wielkość:
SizeWielkość
slack timeczas rozbiegu
SlantPochyl
SleepSen
Slide ShowPokaz przezroczy
SlidePrzezrocze
SlowWolno
Small computer system interfaceSCSI
SmoothGładki
SmoothingWygładzanie
SoftwareOprogramowanie
SorryNiestety
SortPosortuj
SoundDźwięk
source discDysk źródłowy
SourceŹródło
space barklawisz spacji
SpaceSpacja
Speaker VolumePoziom dźwięku
Special Effects:Efekty specjalne:
Special menumenu Specjalne
SpecialSpecjalne
SpecificationsWyszczególnienie
Split-page formatFormat podzielonej strony
Spool FilePlik przetrzymywania
Spool FilePlik przetrzymywania
Spool FolderTeczka przetrzymywania
SpoolingPrzetrzymywanie
Spray toolNarzędzie Natryskiwacz
spraynatrysk
spreadsheetpłachta kalkulacyjna
Stack Info...Info stosu.
Stack InfoInfo o stosie
Stack NameNazwa stosu
stackstos
stacking orderuporządkowanie ułożenia stosu
Standard formatFormat normalny
Standard rulersNormalne linijki
StandardNormalny
StartPoczątek
Startup DeviceUrządzenie startowe
Startup diskDysk startowy
Startup volumeWolumen startowy
StartUpScreenPierwszy ekran
Status LightsLampki sygnalizujące stan
Status messageskomunikat o stanie
Sticky keysLepkie klawisze
Stop scrollingZatrzymaj przewijanie
StopZatrzymaj
StringNapis
StructureStruktura
Style menumenu Styl
StyleStyl
SubscriptDolny
SubstitutePodstaw
summary chartwykres podsumowujący
SummaryPodsumowanie
SuperscriptGórny
Supervisor documentDokument przełożonego
Switch diskZmień dysk
SwitcherSwitcher
Syntax errorBłąd składniowy
System AdditionsDodatki do Systemu
System DiskDysk systemowy
System filePlik System
System FolderTeczka systemowa
System iconznaczek systemowy
System softwareOprogramowanie systemowe
System StartupUstawienie Systemu
System Tools diskDyskietka Narzędzia systemowe
System ToolsNarzędzia systemowe
system cablekabel systemowy
system fileplik systemowy
SystemSystem

T
Tab keyKlawisz Tabulator
Tab orderKolejność tabulatorów
tab rulerlinijka tabulatora
TabletPulpit
TabloidTabloid
TabsTabulatory
Tall AdjustedPropocjonalnie w poziomie
TallPortretowy
Task Cost EntryPoczątkowe koszty zadania
Task Info windowOkno info o zadaniu
Task menumenu Zadanie
Task TimelineWykres zadania
task boxskrzynka zadania
TeachTextProsty Edytor
tear-off menuzrywalne menu
templatewzorzec
terminal emulatoremulator terminala
Terminalterminal
TerminatorZakończenie
TermsCzłony
TestTest
Text filePlik tekstowy
Text onlyTylko tekst
Text StyleStyl tekstu
Text TranslationKonwersja tekstu
text boxskrzynka tekstowa
text propertieswłasności tekstu
TextTekst
thumbscrewsmotylki
TimeCzas
Timeline ScaleSkala wykresu czasowego
Title barPasek tytułowy
Title PageStrona tytułowa
TitleTytuł
To:Do:
toolnarzędzie
ToolboxSkrzynka z narzędziami
ToolsNarzędzia
Top/Bottom CentersCentrowanie pionowe
TopsGóra
Trace EdgesKontur
Trackścieżka
Tracksścieżki
training diskdyskietka szkoleniowa
Transfer MethodMetoda przeniesienia
TranslateKonwertuj
Translation filePlik konwersji
Translation menuMenu konwersji
TranslationKonwertowanie
TranslatorKonwerter
TranslatorsKonwertery
TransparentPrzezroczysty
TrashKosz
troubleshootingposzukiwanie uszkodzeń
Try againPopróbuj
Turn Grid OffWyłącz siatkę
Turn Grid OnWłącz siatkę
two-sided2-stronny
TypingPisanie

U
uncheckwyłącz
UnderlinePodkreślony
UndoOdwołaj
UngroupRozłącz
Unidirectionaljednokierunkowe
unit costkoszt jednostkowy
UnknownNieznany
Unlock KeyboardOdblokuj klawiaturę
unlockodblokuj
unmountodstaw
unselectusuń zaznaczenie
UnsmoothPrzywróć załomki
UnspecifiedNieokreślony
UntitledBez tytułu
Up ArrowStrzałka do góry
Update folderTeczka uaktualnień
update noticenotka uaktualnień
UpdateUaktualnienie
UpdatingUaktualnianie
upgradeunowocześnienie
Upper case lettersKapitaliki
UppercaseDuże litery
US LegalUS Legal
US LetterUS Letter
Use MiniFinderUżyj MiniFindera
Use MiniFinder.Użyj MiniFindera.
User groupGrupa użytkowników
User InfoInfo o użytkowniku
User interface toolboxKosmetyczka
User interfaceOblicze
User ListLista użytkowników
User logWyciąg
User manualInstrukcja obsługi
User Name:Nazwa użytkownika:
User PreferencesPreferencje
user levelpoziom podłączenia
Users & GroupsUżytkownicy i grupy
UsersUżytkownicy
Utilities 1Usługi 1
Utilities 2Usługi 2
Utilities diskdyskietka Usługi
Utilities GuidePrzewodnik po usługach
UtilitiesUsługi
Utility ProgramProgram usługowy

V
Variable WatcherPodglądacz zmiennych
Verify Access PrivilegesSprawdź przywileje dostępu
Verify new password herePotwierdź nowe hasło
Verifying volume.Weryfikuję wolumen.
Version:Wersja:
VersionWersja
View menumenu Przegląd
ViewPrzegląd
VisibleWidoczny
VisualWzrokowy
Volume InfoInfo o wolumenie
Volume ListLista wolumenów
Volume ReportRaport o wolumenach
Volume:Wolumen:
VolumeWolumen

W
WhereGdzie
Which fieldsKtóre pola
Wide area networkWAN
Wide MarginsSzerokie marginesy
WidePejzaż
Window ManagerZarządzanie oknami
WindowOkno
With the current backgroundZ aktualnym tłem
Word warpZawijanie wyrazów
Word Wrap Outgoing TextTekst wyjściowy z zawijaniem wyrazów
word wraparoundzawijanie wyrazów wkoło
Work Station Installer diskdyskietka Instalacja stacji sieciowej
work stationStacja sieciowa
Wrap aroundZawijanie wkoło
WristwatchZegarek
write protectochrona przed zapisem
write-protect tabprzesuwka blokowania zapisu
Write-protectedZablokowany

X
XModemXModem
XOn/XOffXOn/XOff

Y
yellow diskżółta wkładka
YesTak

Z
ZoneStrefa
Zoom boxKwadracik zoomŹródło: dyskietka wysyłana darmowo zainteresowanym przez firmę SAD Ltd. 
Page added on 8th January 2003.

Copyright © 2002-2005 Marcin Wichary
Printable version | Contact | Site map