Home | Polski Polski
Attached
Go back

(Note: This page is available in Polish language only. If you would like it translated to English, please let me know. Sorry for the inconvenience)


Firma Microsoft planuje wprowadzenie polskiego nazewnictwa w środowisku WINDOWS.

Na następnej stronie publikujemy tabelę, której wypełnienie pozwoli zaproponować polskie odpowiedniki terminów i nazw symboli umieszczonych poniżej. Prosimy ją wypełnić i przesłać na adres redakcji:

PCkurier
00-739 Warszawa
ul. Stępińska 22/30
z dopiskiem “Windows PL”

Spośród nadesłanych propozycji wylosujemy nagrodę – jest nią pakiet WINDOWS 3.0. Nie ukrywamy, że konkurs jest również rodzajem sondy – szeroki odzew na pewno zdopinguje firmę Microsoft do szybkiej realizacji swych zamierzeń.

Original terms (1)
This image can be zoomed
Original terms (2)
This image can be zoomed


[załączona tabela zawierała następujące hasła: Application Control menu box, Application icon, Application window, Application workspace, Desktop, Document Control menu box, Document icon, Document window, Dropdown combo box, Maximize button, Menu, Menu bar, Menu item, Message line, Minimize button, Objects, Program item icon, Scroll arrow, Scroll bar, Scroll box, Selection, Size box, Split bar, Split box, Status bar, Status bar indicator, Text box, Title bar, Tool, Tool bar, Window border, Window corner oraz Access key, Cascading menu, Check box, Checked command, Command button, Command separator, Dialog box title, Dropdown arrow, Dropdown combo box, Dropdown list box, Edit box, GoTo/GoSub button, Group box, Highlighted command, Label, Menu name, Option button, Pulldown menu, Shortcut key command, Unavailable command, Unavailable option]Źródło: “PCkurier,” Link points to external site pismo użytkowników komputerów osobistych, nr 18/91 (45), str. 17-18


Windows po polsku

Na ogłoszony przez naszą redakcję i firmę Microsoft plebiscyt dotyczący polskiej terminologii w środowisku Windows otrzymaliśmy nieco ponad 100 odpowiedzi. Zgodnie z zapowiedzią rozlosowane zostały nagrody – pakiety Windows 3.0 i oryginalna MS-mysz (PCkurier nr 4/92).

Basic translations
This image can be zoomed
Poniżej prezentujemy te polskie tłumaczenia terminów angielskich, które znalazły największe powodzenie wśród nadesłanych ankiet. Jest to, rzec można, uśrednione zdanie czytelników. Wśród polskich wersji terminów angielskich najmniej wątpliwości wzbudziły takie pojęcia “międzynarodowe” jak menu, window, icon czy tool. Te zostały naturalnie przetłumaczone na polskie odpowiedniki. Wyłamuje się z tej reguły słowo key – w wielu wypadkach tłumaczone dosłownie jako klucz.

Problem stanowiły określenia składające się z kilku słów, takie jak np. application control menu box lub scroll box. To ostatnie ciekawie brzmiące po polsku jako suwak.

Popularność środowiska Windows rośnie. Sprzedanych ponad 6 milionów kopii Windows mówi samo za siebie. Także w Polsce to środowisko programowe znajduje coraz więcej entuzjastów i zwykłych użytkowników. Ci ostatni jednak potrzebują koniecznie kontaktować się z komputerem w języku polskim. Mamy nadzieję, że nasz mini-plebiscyt będzie krokiem właśnie w tym kierunku. Pełna dokumentacja konkursu została przekazana firmie Microsoft, która jak wiemy pracuje nad naszą narodową wersją środowiska Windows.

application windowokno aplikacjititle barlinia tytułowa
application workspaceobszar roboczy programutoolnarzędzia
application iconikona aplikacjitool barlinia narzędzi
application workspaceobszar roboczy aplikacjiwindow borderramka okienka
desktoppulpitwindow cornernarożnik okna
document iconikona dokumentuaccess keyklawisz dostępu
document windowokno dokumentówcascading menumanu kaskadowe
maximize buttonprzycisk powiększaniacheck boxpole kontrolne
menumenuchecked commandwybrana komenda
menu barlinia menucommand buttonprzycisk komend
messagelinelinia komunikatówcommand separatorseparator komend
menuitempozycja menudialog box titletytuł okna dialogowego
minimize buttonprzycisk zmniejszaniadropdown arrowstrzałka rozwijająca
objectsobiektydropdown list boxlista wyboru
program item iconikona programuedit boxpole edycji
scroll arrowstrzałka przewijaniagoto/gosub buttonprzycisk skoku
scroll barlinia przewijaniagroup boxramka grup
scroll boxsuwakhighlighted commandkomenda podświetlona
selectionwybórlabeletykieta
sizeboxpole rozmiarumenunamenazwa menu
splitbarlinia podziałuoption buttonprzycisk opcji
split boxramka podziałupulldown menumenu rozwijalne
status barlinia stanushortcut key commandskrót klawiszowy
status bar indicatorwskaźnik stanuunavailable commandkomenda niedostępna
test boxokno tekstoweunavailable optionopcja niedostępnaŹródło: “PCkurier,” Link points to external site pismo użytkowników komputerów osobistych, nr 9/92 (60), str. 23 
Page added on 27th March 2003, and updated on 3rd August 2003.

Copyright © 2002-2005 Marcin Wichary
Printable version | Contact | Site map