Home | Polski Polski
Attached
Go back | Next

(Note: This page is available in Polish language only. If you would like it translated to English, please let me know. Sorry for the inconvenience)


Porządkowanie terminologii

“O jednolitą terminologię”, stała rubryka INFORMATYKI przygotowywana przez Janusza Zalewskiego, jest nie tyle rodzajem lingwistycznej katedry, ile raczej propozycją językoznawczego seminarium. Nie traktujmy więc formułowanych tutaj tez jako sądów ostatecznych, poddajmy je bezwzględnej, krytycznej ocenie! Dążenie do ujednolicenia terminologii informatycznej jest zamierzeniem nieomal heroicznym, szczególnie gdy dokonywane jest przez jedną tylko osobę. Wypadałoby zatem wesprzeć Autora, komentując jego opinie lub sugerując dalsze kierunki prac. Wobec ogromu zadania sama Redakcja bez pomocy Czytelników niewiele zdziała. Liczymy zatem na Wasze głosy. Zaprowadzenie ładu w żywiołowo powstającym zbiorze informatycznych terminów pomogłoby w pracy nam wszystkim.

Redakcja

Źródło: “Informatyka,” nr 7-8/1980, str. 50



 Next
Page added on 24th May 2003.

Copyright © 2002-2005 Marcin Wichary
Printable version | Contact | Site map