Home | Polski Polski
Attached
Go back | Previous | Next

(Note: This page is available in Polish language only. If you would like it translated to English, please let me know. Sorry for the inconvenience)


Terminator terminologiczny [19]

Otrzymuję czasem listy od Czytelników i zdarza się, że nie bardzo wiem co z nimi robić. Oczywiście należy wykorzystać je we wspólnych przecież bojach, aby właściwe dać rzeczy słowo. Kłopot polega na długim cyklu produkcyjnym. W efekcie bywa tak, że dostaję listy (za wszystko serdecznie dziękuję i proszę o następne) dotyczące tematów zasygnalizowanych w jednym odcinku rubryki a kontynuowanych w następnych, co zmusza mnie do przetrzymywania korespondencji i naraża na zarzuty, iż opinii przemiłych korespondentów nie biorę pod uwagę. Odpowiadam więc, że tak nie jest, za wszystkie propozycje dziękuję i proszę o cierpliwość.

Od Pana Przemysława Stolarskiego z Ośrodka Informatyki Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu otrzymałem taki oto list:

“W związku z treścią cyklicznego artykułu “Terminator terminologiczny [14]”, zamieszczonego w sierpniowym numerze miesięcznika “Komputer”, pragnę wyjaśnić pewną nieścisłość. Słowo spool oznaczające metodę pracy systemu operacyjnego nie pochodzi od angielskiej nazwy szpuli czy cewki, lecz jest skrótem słów Simultaneous Peripherial Operations On Line, co tłumaczyć można jako: równoczesne bezpośrednie operacje peryferyjne. Niestety nie znam polskiej nazwy określającej taką metodę pracy systemu operacyjnego. Słowo spool występuje więc w różnych odmianach w naszym żargonie informatycznym. Na marginesie można dodać, że realizacja polecenia print w systemie operacyjnym MS-DOS jest jedyną, przy której komputer IBM/PC pracuje wykorzystując metodę spool. Obszerne wyjaśnienie metody można znaleźć w książce: S. E. Madnick, J. J. Donovan “Systemy operacyjne” PWN, Warszawa 1983 (str. 316-328.)”

Pan Przemysław przedstawił w swoim liście istotę problemu. Używane w informatyce wyrażenie spool naturalnie nie ma nic wspólnego z cewką. Wyśmiewajac pseudoangielski żargon nieopatrznie sam wpadłem w zastawione sidła i zasugerowałem, iż spotykany w informatyce spooler ma coś wspólnego ze szpulą. Podane przeze mnie przykłady wskazują wyraźnie do czego prowadzi niechlujne stosowanie żargonu. Praktyce tej, bardzo powszechnej wśród informatyków, trzeba przeciwstawiać się również z tego powodu, że często nie ma potrzeby używania słów zaczerpniętych z żargonu. Niekiedy wystarczy zamiast jednego słowa angielskiego użyć dwóch czy trzech polskich.

Wracając do słowa spool. W numerze 11/88 zamieściłem prośbę o przysyłanie propozycji, jakiego terminu można by używać i apel jest aktualny. Wydaje mi się, że bez szkody dla kogokolwiek może to być termin opisowy – np. zawarty w przytoczonym liście. Gorzej rzecz się ma ze “spoolerem”. Ale i tu wyjściem mogłaby być konstrukcja typu: program buforujący. A może po prostu ustawiacz.

Stanisław Marek Królak

Źródło: “Komputer,” popularny miesięcznik informatyczny, nr 1/89 (34), str. 17  Previous | Next
Page added on 8th January 2003.

Copyright © 2002-2005 Marcin Wichary
Printable version | Contact | Site map