Home | Polski Polski
Attached
Go back | Previous | Next

(Note: This page is available in Polish language only. If you would like it translated to English, please let me know. Sorry for the inconvenience)


Terminator terminologiczny [20]

Od Pana Leonarda Ziemiańskiego z Rzeszowa otrzymałem list, który sprawił mi wiele radości. A to dlatego, że mój korespondent przytoczył liczne dowody na poparcie swoich racji, pominął natomiast zdarzające się niestety określenia odnoszące się do autora, nie zaś wygłaszanych przezeń poglądów. List otrzymałem trzy miesiące temu, powody dla których mogę do niego dopiero teraz nawiązać, wyjaśniałem w poprzednim felietonie. Zresztą temat nie stał się mniej aktualny. Jedyny kłopot polega na tym, że chociaż list nie jest długi, to miejsca na tę rubrykę jest jeszcze mniej. Stąd zamieszczę jedynie fragmenty.

Pisze Pan Leonard: “Szanowny Panie Redaktorze! Na wstępie pragnę zaznaczyć, że z dużym zainteresowaniem czytam listy przysyłane do Waszej redakcji przez czytelników, sam jednak do tej pory nigdy nie napisałem, jako że czynność ta nie należy do moich ulubionych. Po przeczytaniu w numerze 7. “Terminatora terminologicznego” postanowiłem sięgnąć za pióro (może lepiej by brzmiało usiąść za klawiaturą). Powodem był list informatyka z Wrocławia. Chodzi o następujące fragmenty: “Ktoś (też matoł) przetłumaczył termin double precision na podwójną precyzję, bo nigdy nie słyszał, że w matematyce numerycznej używa się terminu dokładność, w tym przypadku podwójna dokładność. (...) No cóż, mam nadzieję, że autorytetu wystarczy i w komputerowym światku zamiast precision będzie dokładność ...” Dlaczego się zdecydowałem? Ano dlatego, że poprawne tłumaczenie terminu double precision brzmi podwójna precyzja, a nie, jak sugeruje pan Battek, podwójna dokładność. Spróbuję uzasadnić swoje zdanie. Sięgnijmy po “Słownik naukowo-techniczny angielsko-polski” (WNT, Warszawa 1982). Na stronie 235. znajdujemy termin double-precision computing przetłumaczony jako liczenie z podwójną precyzją. Również w “Słowniku informatyki polsko-angielsko-rosyjskim” (WNT, Warszawa 1981) znajdujemy takie same tłumaczenie tego terminu. Tak więc ci niedouczeni tłumacze to autorzy wymienionych słowników, w ślady których poszli wszyscy tłumacze.”

Dalej mój korespondent powołuje się na autorów polskich książek z dziedziny informatyki, którzy również używają terminu podwójna precyzja. Zwraca również uwagę, że używa się obu terminów – precyzja i dokładność, które w informatyce tożsame nie są. W literaturze anglojęzycznej w sposób dość wyraźny rozgranicza się dokładność (accuracy) od precyzji (precision).

I jeszcze fragment listu: “Tak więc mam nadzieję, że autorytetu wystarczy i będzie jednak podwójna precyzja (w odniesieniu do typu obliczeń, do typu zmiennych). Mam nadzieję, że mój list rozwieje wątpliwości informatyków odnośnie prawidłowości używania określenia podwójna precyzja.”

Autorytetu nie zabraknie. A co do wątpliwości? Przyznam, że dręczy mnie niepewność podstawowa: Czy określenie podwójna precyzja jest zgodne z duchem języka polskiego? Niewątpliwie precyzja może być wielka, najdalej posunięta, coś może wymagać precyzji lub być z precyzją wykonane. Ale czy precyzja może być podwójna? Podobnie rzecz się ma z dokładnością, gdzie na określenie stopnia dokładności używa się terminów typu z wielką dokładnością czy z dokładnością do... np. trzech miejsc po przecinku.

Sprawę zostawiam na razie otwartą. Może Państwo zechcecie się wypowiedzieć?

Stanisław Marek Królak

Źródło: “Komputer,” popularny miesięcznik informatyczny, nr 2/89 (35), str. 11  Previous | Next
Page added on 24th February 2003.

Copyright © 2002-2005 Marcin Wichary
Printable version | Contact | Site map