Home | Polski Polski
Attached
Go back | Previous

(Note: This page is available in Polish language only. If you would like it translated to English, please let me know. Sorry for the inconvenience)


Terminator terminologiczny [28]

Kiedy w latach trzydziestych odbywał się we Lwowie Zjazd Rabinacki, w pociągu spotkało się dwóch cadyków. Po oficjalnych powitaniach obydwaj pogrążyli się w myślach i milczeli. Tymczasem na korytarzu tłoczyli się chasydzi, pragnący cokolwiek usłyszeć z ust swoich duchownych przywódców. Wreszcie jednemu z chasydów wyrwało się pytanie:

– Wielebni rabini! Dlaczego milczycie?

Na to starszy wiekiem cadyk odezwał się z uśmiechem:

– Ja wiem wszystko i on wie wszystko, więc o czym mamy mówić?

Nie chcę rozstrzygać czy ta anegdotka przystaje wprost czy też a rebour do naszego konkursu na najzabawniejszy termin informatyczny, ale jedno jest wspólne: milczenie – w naszym wypadku Czytelników. Wypadałoby więc konkurs dawno zakończyć gdyby nie fakt, iż od czasu do czasu pojawiały się nowe propozycje, które powstrzymywały mnie przed ostatecznym rozstrzygnięciem. Tym niemniej stan niepewności nie może trwać w nieskończoność i dlatego ogłaszam uroczyście: ostateczny termin nadsyłania propozycji upływa w dniu 1 kwietnia 1990 roku. W ten sposób wyniki konkursu będę mógł ogłosić jeszcze przed wakacjami (o ile opóźnienia w wydawaniu “Komputera” nie pokrzyżują tych zamiarów).

Ostatnio w konkursowe szranki stanął pan Robert Zdechlik z Zabrza. Pisze On:

“Przesyłam garść dość zabawnych, przynajmniej moim zdaniem, terminów informatycznych. Proszę traktować je z przymrużeniem oka.

Ploter – bohomazak, od rysowania najróżniejszych rzeczy “dyktowanych” przez komputer, czyli bohomazów.

Klawisz “Reset” – wymiotnik, od “wymiatania” zbędnych informacji.

Kompletny zestaw “Desktop publishing” – drukarenka.

Interfejs – międzymordzie, z angielskiego inter – między, face twarz, dość już znane, zresztą nie mój wymysł.

Załączam pozdrowienia dla całej Redakcji.”

Dziękuję za pozdrowienia i szczerze gratuluję wymiotnika.

Innych Czytelników zachęcam do równie zdecydowanych poszukiwań.

Stanisław Marek Królak

Źródło: “Komputer,” popularny miesięcznik informatyczny, nr 1-3/90 (44-46), str. 12  Previous
Page added on 8th January 2003.

Copyright © 2002-2005 Marcin Wichary
Printable version | Contact | Site map